Strona główna
 • 06.05.2009
  Umieściliśmy program do wypełniania Ankiety jednostki za rok 2008. • Serdecznie witamy Państwa w naszym nowym portalu internetowym. Portal przedstawia zawartość bazy prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji od 1991 r. Jest to najkompletniejsza i najaktualniejsza baza tego typu w Polsce, udostępniana użytkownikom bezpłatnie. Od momentu posadowienia jej w Internecie (1999 r.) obserwujemy stały wzrost zainteresowania posiadanymi zasobami i to zarówno ze strony instytucji, jak i użytkowników indywidualnych. Ponieważ zależy nam na jak najlepszej jakości bazy, będziemy wdzięczni za zgłaszanie do nas wszelkich zmian, uzupełnień i propozycji. Rola wielu z Państwa w bieżącym aktualizowaniu bazy jest dla nas bezcenna, stąd liczymy na dalszą i szerszą współpracę w tym zakresie. Poprzednią wersję portalu można przeglądać pod adresem http://nauka.opi.org.pl.


  W portalu „Nauka polska” można znaleźć podstawowe informacje o:
  instytucjach:
  raporty_listanaukowych i badawczo-rozwojowych, tj. szkołach wyższych państwowych i prywatnych, placówkach PAN i instytutach resortowych;
  raporty_listainstytucjach i organizacjach wspomagających naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe);
  raporty_listaorganach administracji centralnej, instytucjach i organizacjach pozarządowych odpowiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa;
  raporty_listatowarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki;
  ludziach nauki
  raporty_listaosobach – Polakach - posiadających co najmniej stopień doktora;
  raporty_listauczonych polskich za granicą;
  raporty_listaobcokrajowcach, pracujących w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będących członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych;
  pracach naukowych (system SYNABA)
  raporty_listaprace naukowe, badawczo-rozwojowe;
  raporty_listadoktorskie i habilitacyjne;
  pobierz program do wypełniania kart Synaba

  konferencjach naukowych, targach i wystawach
  raporty_listaorganizowanych przez polskie instytucje związane z nauką;
  raporty_listakonferencje zgłoszone do OPI przed 1.XI.2006 r. są dostępne pod adresem: http://nauka.opi.org.pl

  projektach badawczych MNiSW
  raporty_listaprojekty badawcze własne i promotorskie;
  raporty_listaprojekty badawcze rozwojowe;
  raporty_listaprojekty badawcze zamawiane;
  raporty_listaprojekty badawcze celowe.
  Uwaga
  Aktualizacji danych w bazie można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: aktualizacja@opi.org.pl
  .
  Pod ww. adres prosimy przesyłać wszelkie zmiany, uzupełnienia i poprawki w istniejących rekordach (np. zmiana: miejsca pracy, adresu instytucji itp.), a także formularze zgłoszeniowe.

  Kontakt:
  tel. (0-22) 57 01 458, e-mail: krzysztof.wilinski@opi.org.pl


  Serwis mający na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy środowiskiem naukowym, a organizatorami przedsięwzięć biznesowych opartych na zaawansowanych technologiach i wymagających wsparcia w postaci profesjonalnego zaplecza naukowo-badawczego. Baza danych o technologiach i produktach innowacyjnych powstałych w wyniku działalności krajowych placówek badawczych i rozwojowych.
  więcej >>.


  Formularze:
  raporty_listainstytucja naukowa
  raporty_listatowarzystwa, stowarzyszenia, fundacje
  raporty_listaludzie nauki
  raporty_listakonferencje, targi i wystawy
  raporty_listaprace naukowe – system SYNABA

  Zachęcamy Państwa do korzystania z Pomocy zamieszczonej w każdym formularzu wyszukiwania.
  więcej >>.